Wat zijn klankschalen?

  

Klankschalen zijn instrumenten die gemaakt zijn van een combinatie van verschillende metalen. Elke schaal heeft een eigen klankkleur en toonzetting. Er zijn vele verschillende vormen van klankschalen, hele grote en hele kleine. De meest bekende zijn de Tibetaanse klankschalen, maar we kennen ook Bengali-klankschalen, Manipuri-klankschalen, Zen-klankschalen, kristallen klankschalen enzovoorts. De meeste klankschalen komen uit Nepal of India. We kennen zowel gegoten als geslagen klankschalen, hele oude maar ook van recentere datum.

Klankschalen worden ook wel zingende schalen of singing bowls genoemd vanwege de bijzondere zingende en soms zwevende klank. Tibetaanse schalen zijn rijk aan harmonische boventonen, de Bengali-schalen worden ook vanwege hun specifieke klankkleur ook wel hogerbewustzijn-schaaltjes genoemd. De Zen-klankschalen hebben een heldere hoge klank. Er zijn meer dan 45 verschillende soorten klankschalen bekend.

Klankschalen worden veelal gebruikt om tot diepe ontspanning te komen maar ook worden ze meer en meer gebruikt in therapeutische omgevingen. Klankschalen hebben een harmoniserende en balancerende werking op ons gehele gestel.