Reiki

Reiki is een alternatieve helingsmethode die gebaseerd is op de overdracht van energie tussen de therapeut en de patiënt.Het woord 'Reiki' bestaat uit twee delen: 'Rei' dat 'spirituele wijsheid' of 'geest' of 'ziel'' betekent en 'ki' dat 'energie' of 'levenskracht' betekent. Reiki wordt ook wel vertaald als 'universele levensenergie'. 

Reiki is een energetisch heelmethode die ondersteunend werkt bij ziekten, onevenwichtigheden of disharmonie en wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. 

 

Reiki is zo'n 150 jaar geleden ontwikkeld door de Japanner Mikao Usui. Hij ging hij ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gestimuleerd door onze handen. Reiki beschouwt ons lichaam, onze geest en ziel als één geheel. Tijdens een behandeling legt de therapeut zijn handen op het lichaam van de patiënt waardoor geblokkeerde energie weer vrij komt. Reiki raakt ook de diepere emotionele lagen en is daarom ook zeer geschikt als ondersteuning bij psychosomatische klachten, stress en vermoeidheid.


Een Reiki-behandeling

Een Reiki-behandeling vindt doorgaans plaats op een behandeltafel en duurt normaal gesproken ruim 1 uur. Mijn uitgangspunt is dat een patiënt de aandacht moet krijgen die hij verdient en daarom is de tijdsduur van een behandeling niet strikt begrensd.

Omdat ik vind dat Reiki voor iedereen beschikbaar moet zijn, zijn de kosten van een behandeling laag: € 15,00 per sessie, maar als dit een belemmering is dan is ook een lager tarief mogelijk.

Hoeveel Reiki-behandelingen zijn nodig?

Het aantal behandelingen dat nodig is, hangt helemaal af van de aard van de klachten en de wijze waarop een behandeling aanslaat. Na 3 behandelingen moet er een duidelijke verbetering merkbaar zijn. Mocht dit niet zo zijn dan zijn vervolgbehandelingen doorgaans niet meer zinvol.

De eerste behandelingen moeten plaatsvinden binnen enkele dagen na elkaar. Bij de volgende behandelingen worden de tussenliggende periodes steeds langer.

Belangrijk is te vermelden dat jij zelf aan het stuur zit. Jij bepaalt telkens of je kiest voor een vervolgbehandeling. Het gaat altijd om jou: jij moet het gevoel hebben dat de behandelingen zinvol zijn. 

Wie ben ik?

Mijn naam is Fer Nordhausen en naast mijn werk in het bedrijfsleven is mijn belangstelling altijd uitgegaan naar de vraag hoe gezondheid en welzijn van mensen verbeterd kan worden zonder gebruik van medicijnen e.d. In 2003 heb ik een 4-jarige opleiding als psychosociaal therapeut afgerond, in 2013 heb ik de Reiki 1 opleiding gedaan en in 2015 de Reiki 2 opleiding.Ik zie het als een voorrecht om mensen te mogen ondersteunen bij hun proces van heelwording. 


Meer informatie

Als je meer informatie wilt over een Reiki-behandeling, dan kun je dat aangeven via het contactformulier. Een gratis en volledig vrijblijvend adviesgesprek is natuurlijk altijd mogelijk.